Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Suốt đời là con sóng,
Vỗ mãi bến bờ xa.
Vỗ về đâu. Vô vọng.
Chiều khói sóng nhạt nhòa.

10.04.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất