Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Một hạt bụi trên đường,
Có làm ta cay mắt.
Một ảo ảnh mù sương,
Làm sao ta bắt gặp.

Có đi tới tận cùng,
Mới hay mình hữu hạn.
Có khoan thứ bao dung,
Mới thấy lòng thanh thản.

Có ngồi lại bên cầu,
Mới thấy đời nước chảy.
Có thức trọn đêm sâu,
Mới thấy trăng vời vợi.

16.04.2010
Huỳnh Minh Lệ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất