Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Tặng anh Hồ Ngạc Ngữ.

Anh nghe ấm trong vòng tay bè bạn,
Anh thấy đời cần có những sẻ chia.
Và anh nghĩ chỉ cần tâm trong sáng,
Thì không ai là không phải bạn bè.

21.04.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất