Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Gót chân nứt,
Vì đời liền với đất.
Hạt lúa vàng,
Vì thấm đẫm mồ hôi.
Lệ đã cạn,
Không còn gì để khóc,
Núi mãi buồn,
Vì núi đứng mồ côi.

21.04.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất