Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tôi vun lại khu vườn,
Trồng một cây nguyệt quế.
Nở trắng đêm thiên đường,
Nồng nàn hương trần thế.

Tôi xới tơi đất ải,
Gieo hạt mầm mùa sau.
Em về tươi hoa trái,
Ngọt ngào và thương đau.

Mơ bóng cây hạnh phúc,
Hồn ngậm ngải đi tìm.
Môi em là tù ngục,
Giam đời tôi oan khiên.

Đời tôi đây em giữ,
Tôi không lời than van,
Tim tôi đây - em cứ,
Dẫm một lần nát tan.

12.05.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất