Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Anh không còn trẻ nữa,
Lồng ngực đã đau ran.
Thơ anh như đóm lửa,
Ngún lại trong tro tàn.

Anh không còn trẻ nữa,
Làm sao nói yêu em.
Trên cánh đồng chữ nghĩa,
Vẫn còn ánh sao đêm.

Anh không còn trẻ nữa,
Chân bước đã gian nan.
Tình em như bếp lửa,
Sưởi ấm lúc cơ hàn.

Anh không còn trẻ nữa,
Để dành em chút tình,
Chôn sâu như rượu cũ,
Làm hồng má em xinh.

Anh không còn trẻ nữa,
Làm thơ đã tay run,
Bài thơ đầy chấm hỏi,
Đặt vào cõi vô minh.

17.05.2010
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất