Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Hai cành huệ trắng,
Thơm suốt đêm dài,
Lăn tăn sóng gợn,
Hồ chiều nắng phai.

Em ngồi áo đỏ,
Buông suối tóc dài,
Bên bờ đá cổ,
Mỏi mòn bóng ai.

Hai cành huệ trắng,
Níu giữ đời nhau,
Hương còn lắng đọng,
Muôn ngàn kiếp sau.

18.05.2010
Huỳnh Minh Lệ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất