Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Lối về không yên ả
Đường làng cỏ héo hon
Lòng người chia trăm ngả
Tìm đâu bóng trăng non

Quê nhà, 09.06.2010
Huỳnh Minh Lệ
 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất