Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Về thăm con đường tuổi nhỏ,
Bao nhiêu bè bạn phương trời.
Ngồi đây ngày xưa gác trọ,
Bây giờ tóc bạc muôn nơi.

Về thăm con đường em ở,
Ngả ba hai buổi đi về,
Áo dài chân son sách vở,
Bây giờ mây trắng nhớ quê.

14.06.2010
Huỳnh Minh Lệ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất