Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Ngày xưa em tóc bom-bê,
Một ngày hai lượt đi về qua đây.
Ngày xưa tôi rất thơ ngây,
Bây giờ tóc bạc, mới hay...mất rồi !

22.06.2010
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất