Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Đêm. Tiếng hát của em,
Vượt bao nhiêu con sóng,
Đậu nhẹ nhàng giữa tâm,
Trăm năm còn lắng đọng.

24.06.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất