Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Gởi D.

Mạch em róc rách trầm lưu,
Vào tôi, hồn đã ao tù trăm năm.
Chảy đi, sông suối thác ghềnh,
Chảy đi. Con nước đã lênh láng bờ.

17.07.2010
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất