Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Gần ba mươi năm ở chốn này,
Quẩn quanh, bèo bọt - nước sông Ray,
Mưa nắng hai mùa - bùn và bụi,
Sầu đã như rừng, cây tiếp cây.

01.08.2010
Huỳnh  Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất