Thơ

Mỗi ngày ra vườn cuốc đất,
Anh trồng cây chuối, bụi rau.
Anh vui niềm vui chơn chất,
Hiền lành hạt lúa, củ khoai.

Mỗi ngày anh bồi hồi thở,
Lắng nghe nhịp đập tim mình,
Lắng nghe đất trời trăn trở,
Cựa mình cây lá hồi sinh.

Mỗi ngày anh luôn mong đợi,
Những điều đơn giản nhỏ nhoi,
Long lanh giọt sương nắng mới,
Tiếng em vang vọng bên trời.

15.08.2010
Huỳnh Minh Lệ