Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Thân tặng Anh Nguyễn Trác Hiếu.

Có ai như mẹ Việt Nam,
Suốt đời mong nhớ, chết nằm nuối con.
Hai con mắt, nhắm chưa tròn.
Làm sao thanh thản, để còn xuôi tay.

29.08.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất