Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tặng Nguyễn Tư Phương, Nguyễn Sĩ Hạnh.

Ba mấy năm. Chợt, tiếng còi tàu.
Ba thằng tóc bạc. Ở ba nơi.
Đâu ngỡ sóng đời ghê gớm vậy,
Một lần dạt đến tít mù khơi.

12.09.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất