Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Ngày xưa quê ngoại thơ ngây,
Giếng khơi soi bóng từng ngày lớn lên.
Sâu trong ký ức dịu êm,
Như dòng nước mát múc lên trưa hè.
Tiếng con tu hú còn nghe,
Dáng ai như bóng ngoại về liêu xiêu,
Tóc ai bay trắng trong chiều,
Giếng xưa, vườn cũ, tiêu điều, ngoại ơi !

16.09.2010
Huỳnh Minh Lệ
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất