Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu

Mừng anh sắp cổ lai hy,
Câu thơ vẫn trẻ, tóc thì vẫn xanh.
Biết bao lá thắm trên cành,
Và bao nhiêu nụ sẽ thành hương hoa.

Huỳnh Minh Lệ


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất