Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Bước chân xuống, phố-xuân-thì,
Tôi, em như lại bước đi của ngày...
Còn ôm nắng mới trên tay,
Và vai chưa nặng, chưa bày tro than.

Bước chân xuống, phố-bàng-hoàng,
Nửa mê nửa tỉnh, chợ tan phiên chiều.
Mái đời đã phủ xanh rêu,
Nắng-mưa-bùn-bụi, cũng nhiều tà dương.

Nắm tay qua một con đường,
Làm sao qua khỏi trùng-dương-đêm-ngày,
Xa nhau một nửa vòng quay,
Là xa của kiếp đọa đày chia phân.

06.11.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất