Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Quê nghèo bão lũ tai ương,
Cơm chan nước mắt, chiếu giường lạnh căm.
Phận người cơ cực quanh năm,
Nắng khô nứt đất, mưa oằn lưng che.
Khăn tang trắng những triền đê,
Tiếng than ai oán tư bề. Miền trung.

11.11.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất