Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tiễn nhau, tin nhắn vài dòng,
Sao nghe sóng dội trong lòng xốn xang.
Người đi để lại đèn vàng,
Ta qua góc phố bàng hoàng khôn nguôi,
Người đi để lại nụ cười,
Đã thành rượu cũ say vùi tháng năm.
Người đi để lại môi trầm,
Xui ta ngậm ngải âm thầm lên non.
Người đi để lại tay thon,
Xui ta tiếc chuyện vuông tròn ngày xưa.
Người đi để lại nắng mưa,
Xui ta dầu dãi sớm trưa đợi người.

15.11.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất