Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Buồn ra quét lá sau vườn ,
Đốt lên cho khói lẫn sương chiều tà .
Nhen lên chút lửa hồn ta ,
Ấm đời hiu quạnh , cũng là niềm vui .

Huỳnh Minh Lệ
Cuối năm 1999 .
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất