Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Trăm năm này, tôi đã nợ người,
Trưa môi-lửa-cháy, mắt có đuôi.
Bàn tay lạnh giá, từ đeo nhẫn,
Áo dài khăn cưới, rượu giao bôi.

Trăm năm này, tôi đã nợ tôi,
Một đời đi mỏi, mấy ngày vui ?
Chiều đông đò dạt vào bến vắng,
Thương lục bình trôi đến vạn đời.

Trăm năm này, tôi đã nợ quê,
Trẻ trai cơm áo chẳng đường về.
Nhà hoang, cửa nát đi biệt xứ,
Gió bấc qua hồn lạnh tái tê.

Trăm năm này, tôi đã nợ đời,
Đất cằn sỏi đá lúa ngô khoai,
Chén cơm gạo hẩm bao nước mắt,
Nuôi lớn khôn tôi đứng giữa trời.

06.12.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất