Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Hồn rất gió, cây người tươi hoa lá,
Thổi mấy mùa, chim chóc hót vô ưu.
Tình rất nắng, rừng người cây bóng cả,
Bỏng mặt trời, nhưng rừng vẫn thâm u.

Cuối cùng nước cũng chảy về chỗ trũng,
(Tôi cheo leo đành phải khát khao thôi !),
Mỗi chiếc lá chẳng biết giờ rơi, rụng,
Làm sao tôi chọn bên lở, bên bồi.

Cuối cùng rồi cũng đôi bờ nhật, nguyệt.
Gió thổi hoài, thổi mãi, buốt xương da.
Giòng sông chảy có muôn lần thao thiết,
Vẫn bên cầu tôi đứng ngóng, trông, xa.

23.12.2010
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất