Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Cuộc tồn sinh một
Sắm đầy xe tứ mã ,
Buộc sẵn yên cương vào ,
Rồi cứ ngồi thong thả ,
Mặc cuộc đời nó lao .

1971

Cuộc tồn sinh hai
Đi mới nửa con đường ,
Muốn trở về quá đỗi ,
Sáng bước ra mờ sương ,
Chưa kịp chi đã tối .

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất