Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tặng Nguyễn Tư Phương và Nguyễn Sĩ Hạnh

Nằm nghe tàu hú đi về ,
Phòng riêng cửa khép , vách kề gái thơm .
Giận mình một phút lửa rơm ,
Cháy tiêu sự nghiệp đeo hờm bên vai .

SG, 19/08/74
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất