Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Qua con suối cạn trưa hè  ,
Bốn chân hai bánh chiếc xe nghe buồn ,
Bồn chồn giữa cuộc mây tuôn ,
Ngựa hình như mỏi , người tuồng như mê ,
Bốn chân còm cõi dưới xe ,
Hai chân trên vẫn kéo lê căn phần .

Quê nhà 06/73
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất