Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Ra đi hai mấy năm trường ,
Chưa gặp ai giữa con đường mùa xuân ,
Cõi người bóng vội tà huân ,
Mang mang tri kỷ cuộc luân chuyển nay .

07/73
Huỳnh Mình Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất