Thơ

Về với cỏ cây,
Lòng như mây trắng,
Muôn đời vẫn bay,
Bình yên trong nắng.

Về với cỏ cây,
Một cơn gió thoảng,
Hương trầm đâu đây,
Thơm ngày em đến.

Về với cỏ cây,
Hồn anh cành lá,
Dịu dàng gió lay,
Trời cao xanh quá !

Về với cỏ cây,
Một đời thật nhẹ,
Yêu mãi chốn này,
Trần gian nhỏ bé !

08.03.2011
Huỳnh Minh Lệ