Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Một lần ra khỏi dạ con ,
Một lần tiếng khóc không buồn , không vui ,
Một lần nhắm mắt bùi ngùi ,
Một lần sinh , tử . Rồi thôi . Một lần .

Ngay 03 tháng 08 năm 2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất