Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Ngày theo bóng nắng tàn hơi ,
Chân theo tuổi tác qua đời căm căm .
Hẹn gì giữa chốn trăm năm ,
Có chăng là một chỗ nằm thiên thu .

Qui Nhơn , 27/02/1975
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất