Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tình cờ gặp giữa chiêm bao  ,
Giật minh . Cỏ đã mọc cao mộ người ,
Rưng rưng lệ ứa khôn nguôi ,
Nỗi oan khiên đó bùi ngùi khó phân  .

Qui Nhơn , đêm 13/12/1974
Huỳnh  Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất