Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Đừng ai phát động chiến tranh ,
Đầu rơi , máu chảy chẳng nhân danh gì .
Đừng ai lấy một mỹ từ ,
Gán cho cái chết triệu người - xương khô ,
Đừng ai lấy những nấm mồ ,
Vinh danh chân lí , cơ đồ đắp xây .

07/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
Viết nhân ngày chống vũ khí nguyên tử


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất