Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Một mình,với đất và đai,
Dăm con gà vịt,và vài câu thơ,
Một mình,với những cơn mơ,
Nửa khuya quen mắt thức chờ hư không,
Một mình,với một tấm lòng,
Trải cùng mưa nắng,đèn chong mắt tìm,
Một mình,hun hút đêm đen,
Cơn mưa không đến,sấm rền phương xa.

23.05.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất