Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Năm năm người cũ không về ,
Áo khăn bụi phủ , nhện bề bộn giăng ,
Vườn hoang chim lót ổ nằm ,
Tiếng xưa xênh phách đã bằn bặt xa .
Năm năm người cũ chưa về ,
Người quen  , kẻ lạ không hề nhắc tên ,
Bụi thời gian phủ người quen ,
Còn riêng kẻ lạ , đăm đăm ngóng về ,
Tình cờ gặp lại trong mê ,
Thấy người vẫn vậy - tóc thề , mắt nai .

Huynh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất