Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Ngày hai bữa,rau dưa đậu hũ,
Chưa lên chùa nên chẳng thuộc kinh,
Vui cây trái,dăm câu thơ phú,
Nhớ đến em,nên gởi chút tình...

06.06.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất