Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Trước ngày con vô nam,
Một cơn bão ập về,
Tan hoang vườn của mẹ,
Gian nan lại gian nan.

Đêm đêm dưới đèn mờ,
Mẹ hai tay run rẩy,
Sờ soạng hình cháu thơ,
Đến bao giờ mới thấy.

Em, tay bồng, tay bế,
Nhắm mắt mà theo chồng,
Vào nơi mù bụi đỏ,
Bão giông thêm bão giông.

Ngày đi thì xuân sắc,
Bây giờ tóc bạc phơ,
Đâu hay,  còn hay mất,
Còn, mất gì bây giờ?

Còn, niềm tin không chuyển,
Đời có trả có vay,
Ta suốt đời không mượn,
Giờ, vui vẻ phủi tay.

10/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất