Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Tưởng nhớ Nguyễn Hữu Dự

Tao thật tệ , về mấy lần mới ghé ,
Dù  chỉ là để thắp một nén nhang .
Tao tạ lỗi , ngủ yên đi Dự nhé !
Con của mày học giỏi , vợ đảm đang .
   
Rạng sáng ngày 12 tháng 08 năm 2009
Huỳnh Minh Lệ

    

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất