Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Cuộc đời như bài thơ đăng trên mạng ,
Khi mới lên đươc vồn vả đón chào .
Qua trang rồi , như nửa khuya về sáng ,
Không còn ai nhớ đến một hôm nao .
        
12/08/2009
Huỳnh Minh Lệ

        

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất