Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Ngày mai đi chợ,nấu chè,
Nhìn em cười nụ,ai dè nhớ ra,
Giận rằng em của người ta,
Phải chi em của...anh ra,anh vào !
Bây giờ mà nói tào lao,
Em la tới tấp,anh nào muốn nghe !
Ngày mai đi chợ,nấu chè,
Nhìn em cười nụ mà nghe bùi ngùi.

23.07.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất