Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tự nhiên cái nhọt ở chân,
Làm em khổ sở mấy tuần không yên.
                       #
Kiến bò từ đất bò lên,
Ngón chân phía dưới,phía trên thiên đàng !

27.07.2011
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất