Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Giả sử rằng... đi ngược thời gian,
Em có dám yêu ta, thằng bất tài vô tướng,
Gần sáu mươi tuổi đầu vẫn còn lóng ngóng,
Chữ nghĩa nửa mùa - một tiếng cười khan !

28.07.2011
Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất