Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Hết cuộc đời không làm nên cơm cháo,
Sự nghiệp, công danh chẳng ra toi.
Chữ nghĩa thì dăm câu lếu láo,
Thơ thẩn, yêu đương vẻ học đòi !

29.07.2011
Huỳnh Minh Lệ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất