Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Đôi khi tôi tự hỏi mình,
Sao không phấn đấu thành ông này,ông nọ,
Mà suốt đời rị mọ,
Với đất đai,cây cỏ lặng thinh.

29.07.2011
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất