Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tặng Phạm Đinh Dũng và cháu Nhã Nghi .

Bạn vừa sinh một đứa con ,
Cầu cho cháu lớn , cháu còn Việt Nam ,
Quê hương ta có Cửu Long ,
Sông Hồng sóng vỗ giặc tan thưở nào !
Cầu cho cháu biết Đồng Bào ,
Nghĩa là một bọc không sao chuyển dời ,
Cầu cho cháu biết muôn đời ,
Diên Hồng quyết chiến , xác phơi Bạch Đằng ,
Và cầu cho cháu biết rằng ,
Lý, Lê, Trần, Nguyễn (*), rồng thăng Lạc Hồng
        
Viết xong lúc 4 giờ sáng ngày14 tháng 08 năm 2009
Huỳnh Minh Lệ
        
(*) Nguyễn Tây Sơn
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất