Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Xin thầy cho cháu hiểu rằng ,
Con sông, con suối có nguồn từ đâu ,
Cỏ cây, muôn vật, sắc màu ,
Làm sao gắng giữ ngàn sau vẫn còn ,
Làm sao thế hệ cháu con ,
Vẫn còn nước chảy, lúa còn trỗ bông ,
Làm sao cho cháu hiểu rằng ,
Giết người là ác, và không được làm .
   
Xuyên Mộc , 14/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
            
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất