Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Bài 1

Tháng mười về, thắt ruột.
Người rồi như mây bay,
Không một lời hẹn ước,
Bao giờ, một vòng tay.

Bài 2

Mắt ai cười chiều đó,
Thu đã xa ngút ngàn,
Để rơi vài lá đỏ,
Bên thềm. Lệ chứa chan.

10.08.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất