Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Bà đi làm nghĩa vụ bà ,
Nuôi con mau lớn , ông nhà lo cơm .
Một mình thui thủi sớm hôm ,
Thôi , mình chịu khó , cháu con khỏi buồn .

15/08/2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất