Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Cây đa, bến nước, cổng làng ,
Hoa đào tháng chạp, mai vàng tháng giêng ,
Và bao cổ tháp, miếu đền ,
Thời gian dâu bể không quên tấc lòng .
        
17/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
      
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất