Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Nay về làm mây trắng,
Bay lang thang giữa trời,
Dù ngày mai mưa nắng,
Có thành giọt nước rơi,
Rồi tan trong tịch lặng,
Còn có ai ngậm ngùi ?

05.09.2011
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất